ใช้ ifttt.com โพสต์ข่าวจากเว็บลง เพจ อัตโนมัติ

สมัครให้เรียบร้อย (https://ifttt.com/join) แล้วกดไปที่ … อ่านเพิ่มเติม ใช้ ifttt.com โพสต์ข่าวจากเว็บลง เพจ อัตโนมัติ

Curse Voice [Beta] : โปรแกรม Voice Chat สำหรับ Minecraft -0-

โปรแกรม Voice Chat สำหรับ Minecraft สามารถลง ModPack ได … อ่านเพิ่มเติม Curse Voice [Beta] : โปรแกรม Voice Chat สำหรับ Minecraft -0-