เข้าไปที่ https://endlessos.com

1.png

กด ดาวน์โหลด ฟรี

2.png

กด ดาวน์โหลดตอนนี้

3.png

เปิดไฟล์ติดตั้ง

4

เมื่อเปิดไฟล์ขึ้นมา จะมี pop up ให้กด Yes และเมื่อเข้ามาในโปรแกรมติดตั้งแล้ว กด Install Endless

5.png

เลือกEndless OS Full เลือกภาษาไทย แล้วก็ กด Download EOS Full

6.png

รอ

7

เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว ถ้าต้องการที่จะใช้งาน ให้ Restart เครื่อง เมื่อเปิดเครื่องขึ้นมา จะให้เลือก ระบบปฏิบัติการ ให้เลือก Endless

8.jpg

Advertisements