1.คลิกขวาที่ Start Menu แล้วคลิกไปที่ Computer Management

1

2.เข้าไปที่ Local Users and Groups

2

3.เข้าไปที่ Users

3

4.คลิกขวาแล้วกด New User

4.png

5.ตั้ง User name และ Password ที่ต้องการ เมื่อตั้งเสร็จแล้ว กด Create และกด Close

1

User name = ชื่อผู้ใช้

Full name = ชื่อเต็มของผู้ใช้

Description = คำอธิบายของผู้ใช้นี้

Password = รหัสผ่าน

Confirm password = ยืนยันรหัสผ่าน

User must change password at next logon = ผู้ใช้ต้องเปลี่ยนรหัสผ่านเมื่อเข้าสู่ระบบครั้งต่อไป

User cannot change password = ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้

Password never expires = รหัสผ่านไม่มีวันหมดอายุ

Account is disabled = ผู้ใช้ปิดการใช้งาน

6

ก็จะได้ User ที่ต้องการ

Advertisements