โปรแกรม Voice Chat สำหรับ Minecraft สามารถลง ModPack ได้ด้วย 😀

จับภาพ427
หน้าต่าง การลง ModPack 😀

และก็ สามารถ คุยกัน ใน โปรแกรม Curse Voice ได้ด้วยยยยย -0-

จับภาพ428
หน้าต่าง ตอน คุยด้วยเสียง เหมือน skype นิดๆ

สามารถ Download ได้ ที่นี้ คลิก

Advertisements