MInecraft Snapshot  15w31a เป็นส่วนๆ หนึ่ง ของ 1.9 ที่ทาง Mojang พึ่งจะออกเมื่อเวลา 3 ทุ่ม ตามเวลา บ้านเราน่ะครับ

เพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลา่ เรามาดู แต่ล่ะอย่าง ที่ผมถ่ายมา กัน ดีกว่าครับ !!!

1. คือ มี หัว มังกร -0-
1. คือ มี หัว มังกร -0-
2. สามารถ ถือ ได้ ทั้ง 2 มือ แล้ว สามารถ ใช้ได้ ทั้ง 2 มือ เช่น ถือ ดาบกับไฟ ถ้าคลิกขวา คือ ตี คลิกซ้าย คือ วางไฟ
2. สามารถ ถือ ได้ ทั้ง 2 มือ แล้ว สามารถ ใช้ได้ ทั้ง 2 มือ เช่น
ถือ ดาบกับไฟ ถ้าคลิกขวา คือ ตี คลิกซ้าย คือ วางไฟ
3. มี ลูกธนู ใหม่ -0-
3. มี ลูกธนู ใหม่ -0-
4. Shulker อยู่ใน The End
4. Shulker อยู่ใน The End
5. นรก ผมก็ไม่รู้ว่าจะมีแนวกัน มาทำแมวอะไร เล่นธรรมดา ก็ยากพอแล้ว -_-
5. นรก ผมก็ไม่รู้ว่าจะมีแนวกัน มาทำแมวอะไร เล่นธรรมดา ก็ยากพอแล้ว -_-
6. แถบสถานะ  (มุมบน)
6. แถบสถานะ (มุมบน)
ของใหม่ ทั้งหมด
ของใหม่ ทั้งหมด
Advertisements