รูปตอนรับน้อง ปวช.1 (2558)

 

ภาพ จาก กลุ่ม IT KTC Group 1 2 3

Advertisements

#kktech